Xương đúc Doggyman vị gà 10pcs (70g)

Chỉ số thành phần

Chất đạm: Min. 10.0%

Chất béo: Min. 0.1%

Chất xơ: Max 1.0%

Tro: Max. 2.5%

Độ ẩm: Max. 20.0%

Năng lượng: 340kcal/100g