Xương cho chó vị sữa và thịt bò Budge Milk & Beef Flavor