Thuốc trị nội ngoại kí sinh trùng Nexgard Spectra cho chó 30-60kg

550,000