Thuốc trị nội ngoại kí sinh trùng Nexgard Spectra cho chó 2-3,5kg

310,000