Thuốc trị nội ngoại kí sinh trùng Nexgard Spectra cho chó 15-30kg

450,000