Thức ăn Pure Vita cao cấp hương cá hồi, đậu Hà Lan 2.3kg