Thức ăn O’Nature Sensitive Care vị cá hồi và bí đỏ 900g

Thành phần

Bột cá hồi thủy phân, bột thịt gà, khoáng chất (Organic Cu,Organic Zn,Fe,Mn ,Se Calcium iodate). Tocopheron, bột thịt gà thủy phân, Vitamin B1, B2, B12, A, Pyridoxine, Pantothenic acid, Biotin, Folic acid, Niacin, D3 ,chất chống oxy hóa,…