Thức ăn cho chó trưởng thành Pro Pac Ultimates Large Breed Adult Chicken & Brown Rice Formula 12kg