Thức ăn cho chó trưởng thành Earthborn Holistic Ocean Fusion 2.5kg