Thức ăn cho chó trưởng thành cỡ lớn Earthborn Large Breed 12kg