Thức ăn cho chó Royal Canin Junior Pug 500g

Thông tin về sản phẩm thức ăn hạt Royal Canin Junior Pug 500g cho chó

Kích thướt chó: loại chó nhỏ con
Trọng lượng chó lúc trưởng thành: dưới 10kg
Độ tuổi: dưới 10 tháng
Khối lượng: 500g/bịch