Thức ăn cho chó Pro Pac Ultimates Heartland Choice 2.5kg