Thức ăn cho chó Pro Pac Ultimates Bayside Select 2.5kg