Thức ăn cho chó Earthborn Holistic Coastal Catch 2.5kg