Thịt ngựa sấy cho chó Nature Horse Jerky Bow wow 70g