Mèo tam thể con đang bán tại hệ thống Dogily Farm & Petshop Tphcm, Hà Nội & Đà Lạt