SY – Bánh thưởng Steamed bread

Bánh thưởng được làm từ các nguyên liệu đảm bảo an toàn. Với các thành phần dinh dưỡng cân đối so với cơ thể của chó cưng.