Xương cho chó vị sữa và thịt gà Budge Milk & Chicken Flavor