Thực phẩm chức năng Bột tăng nọng cho mèo Strong Gills 200gr