Thức ăn cao cấp Equilibrio dành cho mèo trưởng thành lông ngắn (tiêu búi lông) Cats Hairball 1,5kg