Thịt bò sấy cho chó Natural Beef Jerky Bow wow 70g