Hạt Nature’s Kitchen xương khớp bịch 6kg cho chó (xanh dương)

1,050,000