Hạt Nature’s Kitchen xương khớp bịch 2kg cho chó

360,000