Hạt cho chó Instinct Grain-Free Recipe vị gà cho Chó cao tuổi 1,8kg