Corgi Pembroke Vàng Trắng Mắt Hai Màu – CRV00109

Danh mục: ,