THỨC ĂN CHO CHÓ ROYAL CANIN PUG ADULT

THỨC ĂN CHO CHÓ ROYAL CANIN PUG ADULT

Công thức sản xuất hạt dành riêng cho giống chó Pug trưởng thành tập trung vào dinh dưỡng cân bằng trên khía cạnh chuyên môn khoa học từ nghiên cứu dày công của ROYAL CANIN kết hợp với kinh nghiệm nuôi dưỡng của các nhà nhân giống uy tín.