Pate Morando dành cho các giống mèo vị cá hồi và cá ngừ 400gr

50,000