Pate Monge vị gà và rau cho chó

– Khối lượng tịnh: 100 gr/hộp.

– Thức ăn dạng ướt hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho chó.

– Thích hợp sử dụng cho tất cả các giống chó.

– Lượng thức ăn: 3 – 4 hộp / ngày.