Pate Monge vị gà tây cho chó

– Khối lượng: 100 gr/hộp.

– Là thức ăn dạng ướt hỗn hợp hoàn chỉnh dành riêng cho chó.

– Phù hợp với tất cả các giống chó.

– Khẩu phần ăn: 3 – 4 hộp/ngày.