Pate cho mèo vị cá ngừ và cua Iris Tuna & Crab 85g