Pate cho chó DOCTOR IMMUNE STICK 50g (10gx5)

Trọng lượng: 50g
Ngày hết hạn: 12 tháng
Nước xuất xứ: Hàn Quốc
Nhà sản xuất: CHD MEDICS Co, Ltd