Nhện gối đỏ Red Knee Tarantula

Tên gọi tại Việt Nam: Ở Việt Nam, loài nhện cảnh này thường được gọi là Nhện chân đỏ. Tuy nhiên, tên gọi đúng của nó là Nhện gối đỏ Mexico hoặc Nhện gối vàng Mexico.

Tên gọi quốc tế: Red Knee Tarantula, Brachypelma Smithi, Mexican redknee Tarantula.

Chủng loại: nhện đất.

Nguồn gốc của Nhện gối đỏ Red Knee Tarantula bắt nguồn từ khu vực Guerero và Michoacan gần bờ biển Thái Bình Dương của Mexico.