Nhện chân trắng White Knee Tarantula

Tên gọi tại Việt Nam: Nhện chân trắng Brazil hoặc Nhện gối trắng Brazil.

Tên gọi Quốc Tế: White Knee Tarantula, Giant White Knee, Giant White Knee Tarantula, Brazilian Giant White Knee.

Nguồn gốc: Nhện chân trắng White Knee Tarantula có nguồn gốc từ Brazil. White Knee Tarantula thuộc họ nhện Theraphosidae (hay thường gọi là Tarantula) bắt nguồn từ các nước Châu Mỹ. Loài nhện Theraphosidae bao gồm hơn 900 loài khác nhau được phân bố hầu hết các khu vực trên thế giới (trừ Bắc cực và Nam cực).