Anh lông dài chân ngắn tai cụp màu silver point – ADS00530