Kìm bấm móng chó mèo SOLEIL Pet Grooming Nail Clipper

70,000