Kềm cắt móng cho chó mèo SOLEIL Pet Grooming Nail Clipper

70,000