Hạt Today’s Dinner thức ăn cho mèo mọi lứa tuổi 1kg (chiết)