Gum chăm sóc xương khớp 50g

Chất đạm thô (% tối thiểu) 20
Chất béo (% tối thiểu) 0.5
Canxi (% tối thiểu) 0.05
Phốt pho (% tối đa) 1.2
Chất xơ thô (% tối đa) 1.0
Tro thô (% tối đa) 5.0