Mua mèo golden ny11, ny12, ny 24, ny25 con thuần chủng (Mèo Anh lông ngắn, Scottish tai cụp, Munhkin chân ngắn….) tại Dogily Farm & Petshop Tphcm, Hà Nội & Đà Lạt