Dr.Kyan Predogen – Sữa bột cho chó 110gr (hộp giấy)