Đàn Shiba Inu vàng trắng có giấy VKA, chip – SIV00343

Danh mục: ,