Đàn mèo Anh lông ngắn xám xanh, bicolor – ANB00544