Đàn mèo Anh lông ngắn Fawn bicolor, cinnamon – ANF00548