Đàn mèo Anh lông ngắn classic tabby, munchkin bi-red – ANB00451