Đàn mèo Anh lông ngắn Cinnamon, Bi-Cinnamon – ANF00549