Đàn mèo Anh lông dài xám xanh, bicolor tai cụp – ADB00533