Đàn Border Collie vàng trắng, đen trắng, nâu trắng – BCN00089