Đàn Anh lông dài, tai cụp Bicolor, Xám xanh – ADB00529