Đàn Anh lông dài màu trắng, vàng (red bicolor) – ADB00538