Mua mèo Cinnamon (Cin) con thuần chủng (Mèo Anh lông ngắn, Scottish tai cụp, Munhkin chân ngắn….) tại Dogily Farm & Petshop Tphcm, Hà Nội & Đà Lạt